Begeleiding implementatie zorgdomotica

Bij het implementeren van technologie in VG, VVT (PG & Somatiek), revalidatiezorg, palliatieve zorg en thuiszorg is het mij gewoon uit te gaan van wensen van de zorgvrager en de techniek daar op aan te laten sluiten.

Het in gebruik nemen van techniek in de zorg wordt vaak een adoptietraject genoemd.
Adoptie betekent letterlijk aanvaarden en accepteren. De tijd heeft mij geleerd dat het aannemen van techniek in de zorg en dit onderdeel maken van het dagelijks leven en werken in de zorg een uitdaging is.

Zorgdomotica in gebruik nemen in het hart van het primaire zorgproces is meer dan alleen een technische implementatie. Het gaat over veranderingen in werkwijzen, het durven loslaten van oude gewoonten, vertrouwen op techniek en het scheppen van de juiste verwachtingen van de werking van techniek.

Ik werk graag o.b.v. de dialoog; samen maken we afspraken en zoeken we uit wat het doel van de inzet van de technologie is, het liefst binnen een vaste werkgroep met daarin een vaste stoel voor zorgprofessionals. Daarin bevragen we elkaar; wat hebben we van elkaar nodig om de inzet van techniek tot een succes te maken? In deze werkgroep staat de wens van de cliënt centraal samen met de visie op het gebruik van technologie.

Technisch gezien moet een installatie natuurlijk aan een aantal voorwaarden voldoen. Techniek moet gewoon werken, maar mag zeker niet leidend zijn. Het gebruik van nieuwe techniek kan de zorgprofessional niet in 1 uitleg of 1 instructie worden geleerd. Dit zit hem in het feit dat er naast de nieuwe situatie ook vaak een cultuuromslag moet worden gemaakt; oude gewoontes loslaten bijvoorbeeld.

Ik heb ervaring met het werken met verschillende leveranciers die mij vragen het adoptietraject voor hun klanten te begeleiden. Ik ben hierin niet merk-gebonden. Mijn persoonlijk streven is het vergroten van levensgeluk van zorgvragers en vergroten van werkplezier van zorgprofessionals op een open en vriendelijke manier met oog voor iedere betrokkene.