Digicoach zorgorganisaties

In de zorg wordt er steeds meer gebruik gemaakt van technologische innovaties zoals apps, domotica, software en robotica om tijd te besparen ten behoeve van de bewoner en cliënt. Om hier op een goede manier gebruik van te kunnen maken is het van belang dat onze medewerkers / zorgprofessionals met deze vernieuwingen om kunnen gaan.

Als digicoach ben ik het aanspreekpunt voor de medewerkers die een stap vooruit willen zetten op het gebied van hun digitale vaardigheden. Ik help de zorgmedewerkers op weg en geef de wat meer vaardige medewerkers de gelegenheid hun kennis nog meer te verdiepen of verbreden. Op deze wijze hopen wij dat de zorgmedewerkers technologische innovaties omarmen en zelf aandragen om zodoende de cliënten nog meer levensgeluk te laten ervaren.